Werkwijze

Werkwijze

RT Leuk Leren biedt begeleiding op maat. De begeleiding wordt aangesloten op wat uw kind al beheerst.

Tijdens de begeleiding doet het kind succeservaringen op, zodat het kind zijn eigen mogelijkheden ervaart en (weer) plezier heeft in het leren.

 

Waar mogelijk wordt samen met de leerling bekeken waaraan hij wil werken, hierdoor kan de leerling mee beslissen over zijn/haar eigen leerproces.

Intakegesprek:

Voordat met de begeleiding gestart wordt, wordt een intakegesprek gehouden. Tijdens dit intakegesprek wordt besproken waarmee ik uw kind kan helpen. In dit gesprek zal ik ook aangeven hoe ik uw kind verder kan helpen.

 

Didactisch onderzoek:

Na het intakegesprek wordt doorgaans een didactisch onderzoek afgenomen zodat aangesloten kan worden op wat de leerling kan.

RT Leuk Leren werkt vanuit de gedachte van het handelingsgericht werken. Om een kind verder te helpen is het belangrijk om aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van het kind. Om verder te komen in de ontwikkeling is het belangrijk om te weten wat goed gaat en waar de problemen zitten. Op sterke punten kun je bouwen en zo kun je groeien en jezelf competent voelen.

 

Handelingsplan:

Na het didactisch onderzoek wordt een handelingsplan opgesteld. In dit plan wordt beschreven waaraan gewerkt zal worden tijdens het begeleidingstraject.

 

Begeleiding:

Uw kind krijgt wekelijks begeleiding. In overleg met school kan dit op school onder schooltijd plaatsvinden. De begeleiding wordt afgestemd op de leerbehoeftes van uw kind. Er wordt gebruik gemaakt van remediërende materialen. Tijdens de begeleiding worden instructie en inoefening afgewisseld met spelvormen. Hierdoor blijft de begeleiding leuk en uitdagend voor het kind. Soms is het nodig dat het kind werk meekrijgt om thuis te maken of te oefenen.

 

Evaluatie:

Na een periode van ongeveer 10 weken wordt de begeleiding geëvalueerd. Er wordt besproken welke doelen uw kind behaald heeft en hoe uw kind vordert.

Tussentijds worden ouders en eventueel leerkrachten op de hoogte gehouden door een kort verslag van wat er tijdens de begeleiding gedaan is. Op die manier blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen van uw kind.

 

© Copyright. All Rights Reserved.