Welkom

 

ALS LEREN NIET VANZELF GAAT

Over RT Leuk Leren

Heeft uw kind moeite met rekenen, spelling, (leren) lezen of de lees- en spellingsvoorwaarden?

 

RT Praktijk Leuk Leren is een praktijk in Pijnacker voor remedial teaching en het begeleiden van kinderen met een zorgarrangement in het basisonderwijs in Pijnacker en omgeving. RT Leuk Leren helpt uw kind bij leerproblemen. Kinderen waarbij het leren niet vanzelf gaat, hebben vaak weinig zelfvertrouwen en plezier in het leren. Mijn doel is om met behulp van individuele begeleiding kinderen weer vertrouwen te laten krijgen in zichzelf en hen verder te helpen in hun ontwikkeling. Door gebruik te maken van verschillende werkvormen, probeer ik het plezier in leren weer terug te geven.

(06) 14 46 07 71

karin@rtleukleren.nl

© Copyright. All Rights Reserved.