Intakegesprek:

Voordat met de begeleiding gestart wordt, wordt online een intakegesprek gehouden. Tijdens dit intakegesprek wordt besproken waarmee ik uw kind kan helpen. In dit gesprek zal ik ook aangeven hoe ik uw kind verder kan helpen. 


Didactisch onderzoek:

Na het intakegesprek wordt een didactisch onderzoek afgenomen zodat aangesloten kan worden op wat de leerling kan.

RT Leuk Leren werkt vanuit de gedachte van het  handelingsgericht  werken. Om een kind verder te helpen is het belangrijk om aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van het kind. Om verder te komen in de ontwikkeling is het belangrijk om te weten wat goed gaat en waar de problemen zitten. Op sterke punten kun je bouwen, zo kun je groeien en jezelf competent voelen.


Bij de training Alle teksten de baas wordt geen didactisch onderzoek afgenomen en geen handelingsplan opgesteld.

Werkwijze

RT Leuk Leren biedt begeleiding op maat. De begeleiding wordt aangesloten op wat uw kind al beheerst.   

Tijdens de begeleiding doet het kind succeservaringen op, zodat het kind zijn eigen mogelijkheden ervaart en (weer) plezier heeft in het leren.


Waar mogelijk wordt samen met de leerling bekeken waaraan hij/zij wil werken, hierdoor kan de leerling mee beslissen over zijn/haar eigen leerproces.


Handelingsplan:

Na het didactisch onderzoek wordt een handelingsplan opgesteld. In dit plan wordt beschreven waaraan gewerkt zal worden tijdens het begeleidingstraject.


Begeleiding:

Uw kind krijgt wekelijks begeleiding. Er wordt een vaste tijd met u afgesproken. 
De begeleiding wordt afgestemd op de leerbehoeftes van uw kind. Er wordt gebruik gemaakt van remediĆ«rende materialen. Tijdens de begeleiding worden instructie en inoefening afgewisseld met spelvormen.  Hierdoor blijft de begeleiding leuk en uitdagend voor uw kind. Na de begeleiding krijgt uw kind huiswerk mee waarmee hij/zij thuis aan de slag gaat, op deze manier oefent uw kind extra met datgene wat hij/zij tijdens de begeleiding geleerd en geoefend heeft. Deze herhaling is belangrijk om de leerstof eigen te maken.