Tarieven remedial teaching *

Tarieven

Intakegesprek


Gratis 

Individuele begeleiding (45 minuten)

€ 57.50,- per sessie

Opstellen handelingsplan


€ 57.50,- 

Evaluatiegesprek

Max. 1 uur


€ 57.50,- 

Extra oudergesprek

Op verzoek van de ouders/verzorgers kan een extra gesprek ingepland worden. Ook is het mogelijk om aan te sluiten bij een gesprek op school.


€ 57.50,-  per uur

Training Alle Teksten De Baas (begrijpend lezen) individueel

12 lessen van 45 minuten.

Tarieven zijn inclusief materiaal.


€ 57.50,-  per les van 45 min* Tarieven per 1 augustus 2023.

ALGEMENE VOORWAARDEN


 • Wanneer de afspraak door ziekte of verhindering niet door kan gaan, dienen de ouders/verzorgers dit uiterlijk 24 uur van tevoren door te geven. Afspraken die niet op tijd zijn afgemeld worden in rekening gebracht.
 • In geval van ziekte of verhindering van RT Leuk Leren, vervalt de begeleiding en wordt deze niet in rekening gebracht.
 • Tijdens de reguliere schoolvakantie is de RT Leuk Leren gesloten, tenzij anders is afgesproken.
 • RT Leuk Leren handelt conform de gedragscode zoals beschreven bij de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT).
 • RT Leuk Leren gaat in haar overeenkomst een inspanningsverplichting aan, maar geen resultaatverplichting. Deze verplichting dient te worden nagekomen naar beste kunnen, de nodige zorgvuldigheid en de nodige vakmanschap. RT Leuk Leren kan niet aansprakelijk gesteld worden voor tegenvallende/achterblijvende resultaten, prestaties of vorderingen van de leerling.
 • Maandelijks krijgt de client per mail een factuur waarop de afgenomen sessies in rekening worden gebracht. Deze dient u binnen 14 dagen na ontvangst te voldoen.
 • Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen wordt er contact opgenomen met de ouders/verzorgers. Bij een tweede herinnering wordt er € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht, bij alle volgende herinneringen wordt dit bedrag met € 10,00 verhoogd.
 • Wijzigingen in persoonlijke gegevens (adres, emailadres, telefoonnummer) dienen tijdig doorgegeven te worden.
 • RT Leuk Leren kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen tijdens de reistijd van en naar de praktijk.
 • Tijdens het intakegesprek wordt de begeleidingsduur besproken. De begeleidingstijd wordt voor een afgesproken periode voor de leerling gereserveerd. De begeleidingstijd kan in overleg gewijzigd worden. 
 • Overleg met derden gebeurt alleen met goedkeuring van de ouders.
 • De begeleiding kan door beide partijen ten allen tijde beëindigd worden met een opzegtermijn van 2 weken.