Remedial teaching bij problemen met:

  • rekenen
  • spelling
  • (voortgezet) technisch lezen
  • begrijpend lezen (zie ook cursus Alle Teksten de Baas)
  • spelling

 

Alle Teksten de Baas (Begrijpend lezen)

Begrijpend lezen wordt door veel leerlingen als moeilijk of lastig ervaren. Het vormt een belangrijk onderdeel in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Begrijpend lezen is de basis van vrijwel alle schoolvakken. 

Ervaart uw kind begrijpend lezen als lastig, of ziet u dat uw kind hier moeite mee heeft? Dan kan een training begrijpend lezen ‘Alle Teksten de Baas’ een goede ondersteuning bieden. De training wordt aangeboden voor kinderen vanaf groep 5 en kan zowel in klein groepsverband als individueel gevolgd worden. De groepstraining bestaat uit 6 lessen van 1,5 uur. In deze 6 lessen leert uw kind een tekst te overzien, leesstrategieën toe te passen, vragen te maken bij een tekst en nog veel meer. Wilt u een groepstraining volgen, kijk dan op de facebookpagina van RT Leuk Leren voor data. Staat er nog geen training gepland, neem dan even contact op via de contactpagina. 

Trainingen studievaardigheden

Leren leren is gaat vaak niet vanzelf. We bieden diverse trainingen studievaardigheden aan. Deze trainingen worden in kleine groepjes van maximum 4 leerlingen gegeven. Daarnaast kunnen deze ook individueel gevolgd worden. Bij de trainingen gaan we aan de slag met studievaardigheden zoals plannen/organiseren, 2 tot 4x sneller lezen, leerstrategieën, mindmappen, doelen stellen, mindset, effectief en efficiënt leren.


Deze trainingen zijn bij RT Leuk Leren te volgen: 

  • Op weg naar de brugklas voor leerlingen uit groep 7 en 8
  • Snel leren = leuk leren VMBO voor middelbare scholieren van alle vmbo niveaus en voor alle brugklasleerlingen van vmbo tot vwo
  • Snel leren = leuk leren voor middelbare scholieren van vmbo-tl tot vwo

© Copyright. All Rights Reserved.