Aanbod

Remedial teaching bij problemen met:

  • rekenen
  • spelling
  • (voortgezet) technisch lezen
  • begrijpend lezen (zie Training Alle Teksten de Baas)

 

Alle Teksten de Baas (Begrijpend lezen)

Begrijpend lezen is een belangrijke vaardigheid die je bij meerdere vakken op school nodig hebt. Het vormt een belangrijk onderdeel in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Het vormt de basis van vrijwel alle schoolvakken. Bij rekenen heb je het bijvoorbeeld nodig om de verhaalsommen op te kunnen lossen. Je moet begrijpen hoe het verhaaltje in elkaar zit en verbanden kunnen leggen. Bij aardrijkskunde, geschiedenis en biologie moet je ook goed begrijpend kunnen lezen. Als je niet begrijpt wat je leest kun je je de leerstof niet eigen maken of moet je alles uit je hoofd leren. 

 

Ervaart uw kind begrijpend lezen als lastig, of ziet u dat uw kind hier moeite mee heeft? Dan kan een training begrijpend lezen ‘Alle Teksten de Baas’ een goede ondersteuning bieden. De training is ontwikkeld door Cindy Cornelisse. RT Leuk Leren biedt de training individueel aan, deze bestaat uit 12 lessen van 45 minuten. 


Wat leert uw kind tijdens de training? 

Uw kind leert:

  • in 6 stappen met behulp van een stappenplan de tekst beter te begrijpen en onthouden
  • hoe hij/zij een mindmap kan maken van een tekst
  • wat signaalwoorden en verwijswoorden zijn
  • hoe hij verschillende soorten vragen over een tekst goed kan beantwoorden


Hoe leert uw kind dit?

Er wordt tijdens de training geoefend met verschillende soorten teksten. Alles wordt stap voor stap op een rustig tempo aangeboden. Ook krijgt uw kind huiswerk na elke training om datgene wat hij/zij geleerd heeft te oefenen, de tijdsinvestering is ongeveer 30 tot 60 minuten per week. 


Tafelmethode met Stoplichtkaartjes

Voor het oefenen van de tafels wordt gebruik gemaakt van de 'Tafelmethode met Stoplichtkaartjes'.
De Tafelmethode met Stoplichtkaartjes is bedacht door Els Roessingh - Van Iterson in de vorige eeuw. In 2008 heeft Esther Monfils het stokje van haar overgenomen. De basis van de tafelmethode zijn de 1x, 10x en 5x structuur. Met behulp van de metafoor van een stoplicht leren de kinderen via de 1x, 10x en 5x structuur (groene kaartjes) het 1 of 2 groepjes meer of minder principe (oranje en rode kaartjes). De kinderen leren tijdens de begeleiding de tafels te benoemen (auditieve input), ook worden de tafels zichtbaar gemaakt (visuele input) en gaan de kinderen de tafels ervaren (kinetische input). 


Deze methode zorgt ervoor dat kinderen inzicht krijgen in de tafels. Tijdens de begeleiding staan denksturende vragen centraal, hierdoor leren kinderen zelf na te denken over hoe ze tot het juiste antwoord kunnen. Verder is er aandacht voor automatiseren en memoriseren van de tafels. In tafeltaal is de som 5 x 4 geautomatiseerd als de leerling denkt '5 x 4 is de helft van 10 x 4, 5 x 4 is dus 20'. De leerling heeft de som gememoriseerd als hij gelijk het antwoord 20 kan geven zonder hier over na te hoeven denken. Door het automatiseren van de denkstappen die achter de gekleurde kaartjes schuilgaan wordt uiteindelijk toe gewerkt naar memoriseren. Oefening en herhaling is daarbij heel erg belangrijk!