Zorgarrangementen scholen

Heeft u op school leerlingen die in aanmerking komen voor een onderwijs - zorgarrangement, dan kunt u mij inhuren om begeleiding en remedial teaching op maat te geven aan deze leerlingen op het gebied van rekenen, (begrijpend) lezen en spelling bij u op school.


Leerlingen die vastlopen in hun ontwikkeling op school, kunnen via het samenwerkingsverband in aanmerking komen voor een onderwijs - zorgarrangement. Het bieden van begeleiding op maat is belangrijk om deze leerlingen verder te helpen. RT Leuk Leren kan deze begeleiding bieden op scholen in de omgeving van Pijnacker, Nootdorp, Delfgauw, Delft, Zoetermeer, Berkel en Rodenrijs en Den Haag.

Wat kunt u verwachten?


Begeleiding en remedial teaching op maat voor uw leerling.

Een handelingsplan opgesteld aan de hand van het groeidocument.

De leerling krijgt remedial teaching onder schooltijd. 

Er is een nauwe samenwerking tussen de leerkracht, ouders en remedial teacher.

De remedial teacher houdt de leerkracht en ouders tussentijds op de hoogte van de vorderingen.

Aan het eind van de begeleiding vindt een eindevaluatie plaats, waarna besloten wordt of de begeleiding voortgezet wordt.